Проекти

Дневен център за деца с увреждания

През 2009 г. ДМСГД „Мария Луиза” Бузовград спечели и осъществи проект за създаване на Дневен център за деца с увреждания по Фаза ІІІ на Програма ФАР-схема «Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи». Стойността на проекта беше 117 875, 97 евро. Усвоиха се 105 580 евро. Създаде се Дневен център за 8 деца с увреждания, който предоставя медицински, социални и образователни услуги за децата и техните семейства от Казанлък и региона. Оборудван е с психомоторни модули, индивидуални средства за рехабилитация, пособия за вертикализиране и прохождане, шведска стена и много други съоръжения...

Виж повече

Проект „Синьо лято” 1 и 2

Проектите са авторски разработки на специалисти от Дневния център, изцяло съобразени и непосредствено следващи нуждите не само на децата от Институцията, но и на техните асистенти: доброволци /ученици от казанлъшки училища, на възраст от 11 до 18 г./. По време на проектите деца и ученици имат възможност заедно да участват в над 15 ателиета, които включват специално разработени модули по изкуство, музика, театър, спорт, туризъм, социална адаптация и интеграция. По време на двата проекта са участвали над 60 доброволеца, повечето от които стават постоянни партньори на децата и работещите специалисти.  Идеята на работещия екип е да предостави добри условия за приемственост на идеите на проекта, както и неговото усъвършенстване и развитие през годините...

Виж повече

Проект „Внучето на баба”

Съвместен проект с Международен женски клуб и Ротари клуб гр. Драммен Норвегия – 5 жени в пенсионна възраст – бивши учителки или медицински сестри, подсигуряват индивидуални грижи за 10 деца с различни увреждания или проблеми в развитието. Трудовата заетост е по 4 часа на ден.

Привлечени са други две пенсионирани жени – лични асистентки на деца с увреждания, за които индивидуални дарители.

Виж повече