Проект „Внучето на баба”

Съвместен проект с Международен женски клуб и Ротари клуб гр. Драммен Норвегия – 5 жени в пенсионна възраст – бивши учителки или медицински сестри, подсигуряват индивидуални грижи за 10 деца с различни увреждания или проблеми в развитието. Трудовата заетост е по 4 часа на ден.

Привлечени са други две пенсионирани жени – лични асистентки на деца с увреждания, за които индивидуални дарители.