Дневен център за деца с увреждания

През 2009 г. ДМСГД „Мария Луиза” Бузовград спечели и осъществи проект за създаване на Дневен център за деца с увреждания по Фаза ІІІ на Програма ФАР-схема «Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи». Стойността на проекта беше 117 875, 97 евро. Усвоиха се 105 580 евро. Създаде се Дневен център за 8 деца с увреждания, който предоставя медицински, социални и образователни услуги за децата и техните семейства от Казанлък и региона. Оборудван е с психомоторни модули, индивидуални средства за рехабилитация, пособия за вертикализиране и прохождане, шведска стена и много други съоръжения.
Сформиран е мултидисциплинарен екип от психолог, рехабилитатор, педагог детегледачка и шофьор. При нужда се включват и останалите служители на Дома – лекари, медицински сестри и т.н
Превозът на децата се осигурява от пътнически микробус, с който те ежедневно се транспортират от домовете им до Дневния център и обратно.
Партньор по проекта е фондация ”Сийдър” – Казанлък.
В момента се предоставя се дневна грижа на 10деца с увреждания и почасова грижа – на 3 деца от Казанлък.