Партньори и дарители

Отдел „Закрила на детето Казанлък”

Община Казанлък

РОТАРИ КЛУБ гр. Драммен, Норвегия

Сдружение „Помощ за всички 2011” Казанлък

Сдружение „ ВЕСТА”

Фондация „Едно сърце”

Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Сдружение „Щастливо семейство”