Стационарен блок

Медицински екип:

Д-р Ивелина Асенова Панова-Ламбова  директор на ДМСГД “Мария Луиза”, с. Бузовград.

 • завършила ВМИ Варна през 1988 г. със специалност педиатрия
 • директор на ДМСГД “Мария Луиза” от 1994 г. до днес
 • интереси към работата с деца с неврологични заболявания

Д-р Красимира Ганчева Минева-Младенова началник на стационарния блок на ДМСГД “Мария Луиза”, с. Бузовград

 • завършила ВМИ в град Стара Загора през 1994 г. със специалност медицина
 • през 2006 г. придобива права на специалист по детски болести
 • от 1994 г. до днес работи като лекар в ДМСГД “Мария Луиза”
 • има удостоверение за индивидуално обучение по ранна невро-кинезиологична диагностика по Войта в гр.София, в Центъра за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа, с продължителност от 4.12.1995 г.-22.12.1995 г. с директор д-р Иван Чавдаров

Д-р Николета Николова Божикова-Георгиева лекар в ДМСГД “Мария Луиза”, с.Бузовград

 • завършва ВМИ в град Стара Загора през 1992 г. със специалност медицина
 • от 1995 г. до днес работи като лекар в ДМСГД “Мария Луиза”
 • има богат клиничен опит, потвърден в работа в отделение по хемодиализа

Красимира Костадинова Гурлева-Манолова главна медицинска сестра на ДМСГД “Мария Луиза”, с. Бузовград

 • през 1998 г. завършва Полувисш медицински институт в гр. Стара Загора със специалност Медицински специалист; а през 2011 г. завършва в Тракийски Университет гр. Стара Загора специалност Управление на здравните грижи
 • от 1998 г. до днес работи като главна медицинска сестра в ДМСГД “Мария Луиза”
 • ежегодно участва в обучения за повишаване на квалификацията към РЗИ-Стара Загора

 

Кръстинка Венкова Цонева  рехабилитатор

 • завършила Полувисш медицински институт в гр. Плевен през 1979 г., със специалност Лечебна физкултура, масаж и физиотерапия
 • от 2009 г. до днес работи в ДМСГД “Мария Луиза”, с. Бузовград

 

Павел Христов Начев рехабилитатор

 • завършил Полувисш медицински институт “Мара Малеева” в гр. Пловдив през 1991 г., със специалност Лечебна физкултура, масаж и физиотерапия
 • от 1994 г. до днес работи като рехабилитатор в ДМСГД “Мария Луиза”, с. Бузовград
 • има удостоверение за индивидуално обучение по ранна невро-кинезиологична диагностика по Войта в гр.София, в Центъра за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа, с продължителност от 4.12.1995 г.-22.12.1995 г. с директор д-р Иван Чавдаров

 

За нуждите на децата в ДМСГД “Мария Луиза” работят още:

 • 25 медицински сестри с висока квалификация и дългогодишен трудов стаж
 • 20 детегледачи специално обучени в грижата за деца със специални потребности

 

 

 

Немедицински екип:

Стефка Шинкова Стоянова социален работник

 • завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Велико Търново през 1999 г. със специалност Социални дейности и втора специалност Здравно-осигурителни системи
 • от 2003 г. до днес работи като социален работник в ДМСГД “Мария Луиза”, с. Бузовград
 • преминава през различни ежегодни обучения

 

Ели Стоянова Георгиева – психолог

 • завършила през 1999 г. в ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград специалност Социална психология
 • от 2000 г. до днес работи в ДМСГД “Мария Луиза”, с. Бузовград
 • редовно участва в обучения и повишаване на квалификацията