Стационарен блок

Кратък преглед на медицински дейности в стационарния блок:

1. Лечение на децата при текущи остри и хронични заболявания. Лечение и продължително обслужване на деца, хранени със сонда, пре – или пост- оперативни грижи.

2. Организиране и осъществяване на консулти, високоспециализирани изследвания, оперативна интервенция и терапия в лечебни заведение от цялата страна, според конкретните случаи. Имаме възможност да осигурим придружител на децата при консулти или хоспитализация.

3. Обща и специфична профилактика- задължителни ваксинации, имунизации.

4. Специфични грижи и медицинско обслужване на деца с тежки вродени и придобити увреждания.

5. Специализирана рехабилитация на деца с нарушения в моториката от периферен или централен характер и проблеми в опорно-двигателния апарат – детски травматизъм с/или без умствена недостатъчност отглеждани в домашна среда.

6.Натрупаната практика до момента ни насочва към проект, който предвижда предоставяне на палеативни грижи, които отговорят на физическите и  емоционалните потребности на децата в хода на  напредналите заболявания/тежко болни, онкологично болни, терминално болни и т. н./

7. Предвиждаме също създаването на услуга, която предлага продължително лечение/продължителност до 3месеца/ на деца  след проведено активно болнично лечение.