Коледни снимки 2016 г.

Коледна фотосесия на децата, посещаващи ДЦДУ към ДМСГД “Мария Луиза”, с.Бузовград.