Рехабилитация

Рехабилитаторите, които работят в ДМСГД “Мария Луиза” са с дълъг трудов стаж и голям опит в работата с деца с увреждания.

 

ДМСГД “Мария Луиза” разполага със специално оборудвана зала за рехабилитация, кинезитерапия и психомоторно развитие