Стационарен блок

Базата на стационарния блок на ДМСГД “Мария Луиза”, с.Бузовград