Кухня

Кухнята, в която се приготвя всеки ден храната за децата от ДЦДУ и ДМСГД “Мария Луиза”, с.Бузовград