Целодневна грижа за деца от 0 до 7 години

Центърът за деца с увреждания /ДЦДУ/ функционира на територията на ДМСГД “М. Луиза” от 2009г.  Създаден е със средства по европейска програма ФАР, със съдействието на фондация “Сиидър”. Капацитетът е малък, обхваща деца от 0 до 7г. възраст. Услугата е целодневна, приемът на децата е чрез посредничеството на социалните служби. Центърът се помещава в напълно самостоятелна сграда, модерно оборудван, разполага с големи и светли помещения, открити тераси и др.

До настоящия момент Центърът е получил много добри отзиви за своята работа не само от родителите и различни български организации и служби. Наблюдаващи организации и фондации от чужбина се изказват много позитивно за начина ни на взаимодействие с децата, за методите на обучение, за оползотворяването на свободното време.

Групата за деца от 0 до 7 години има структуриран дневен режим, който включва всичко необходимо за правилното израстване и възпитание на съответната възраст. Децата се взимат от домовете  и до 8.00ч. се транспортират до Дневния център. Изхранването на децата е 4 кратно. Задължително е присъствието на пресен плод в менюто, както и на топла напитка. Храната се приготвя в нашия кухненски блок и е изключително вкусна. Заниманията с децата са разпределени в различни по вид активности и обучения. Разполагаме с много добра материална база, специално закупена с помощ на проекти и дарители и изцяло съобразена с нуждите на децата и етапите на тяхното обучение. Всекидневно се провежда занимание по физическа култура и спорт с рехабилитатор.

За децата, които имат двигателни дефицити са предвидени ежедневни рехабилитационни програми, които подпомагат коригиране на двигателни дефицити. Работата с рехабилитатора подпомага и фината и общата моторика, създава двигателни практики.

За да бъде работата ни на високо ниво ние създаване авторски проекти, които биват финансирани от различни организации и фондации.  Проект “Синьо лято” има вече 5 продължения през годините. Подпомаган е от фордация “Помощ за благотворителността в България”. Хората, които работят там отдавна са наши приятели и ни свързват с дарители, които вярват в нашата кауза.  Последният ни съвместен проект е “Играем  и растем заедно”. Той е насочен към една изцяло нова услуга- създаване на почасова ученическа занималня за деца със СОП и СОТ. С тяхна помощ закупихме много игри и играчки за нашата “Игротека”, която ще предоставяме за ползване  у дома.

Екипът се ръководи от психолог Ана Стефанова. Привлечени са стажанти по специална педагогика и логопедия, които се включват в работа а с децата. Новите ни специалисти всъщност са дългогодишни наши доброволци, а сега се включват в работния ни процес. Всеки член от екипа има своята ключова  и незаменима помощ- от хигиениста, през детегледача и помощник възпитателя до профилирания специалист. Ние ценим много нашите кадри, защото са добре обучени и са приели присърце мисията да помагат на децата в Центъра.

Работното време на Центъра е от 7.30 до 16.30ч.  Предвиждаме продължаване на престоя на децата до 18ч., но това ев процес на разработка.