Почасова грижа

Дневният център  предлага почасова услуга, която включва работа със специалист или екип от специалисти.

Най-използвана от потребителите е почасовата работа с рехабилитатор, особено за бебета и малки деца до 3г. Предлага се и консулт с физиотерапевт, както и назначаване на физиотерапевтични процедури на територията на ДМСГД в Бузовград.

Предлаганите услуги са свързани и с корекционно- обучителна работа с психолог, логопед и специален педагог.

Новост в почасовата услуга е разкритата обучителна група за ученици от 7 до 18г. В нея се обучават по специални техники и методики ученици, които посещават масови училища,  но имат различни обучителни дефицити. С тях приоритетно работят психолог, логопед и специален педагог, както и помощник възпитатели. Освен обучителни занимания с децата се провеждат и различни ателиета, тренинги за социални умения, игри за свободно време и ваканция.