За нас

Описание:

Домът се намира на 5 км южно от гр. Казанлък. Подчинен е директно– методично и финансово на Министерство на здравеопазването.

Домът за медико – социални грижи за деца “Мария Луиза“ – с. Бузовград е лечебно заведение. Създаден преди 50 години за деца със специални нужди, Домът и към настоящия момент продължава да предоставя квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца в медико-социален риск.
ДМСГД Бузовград осъществява не само ежедневна грижа за деца с остри и хронични заболявания , но и съпътстваща диагностика, лечение, рехабилитация.

Приемат се деца от цялата страна, от различни структури или социални единици- семейства, родилни или детски отделения, други Домове за медико–социални грижи. Домът е със статут за деца до 3 годишна възраст, но с възможности за отглеждането на увредените деца до 18 годишна възраст. Към настоящия момент, вследствие на обективните обстоятелства, които процесът на реформи за деинституционализация в сектора налага, се грижим за повече от 20 деца над 7 до 18 годишни. Те са лежащи, с множесво тежки увредени, поради което е невъзможно да бъдат премествани и отглеждани в друг Дом. Ние имаме възможност да положим най-адекватната грижа, съобразена с тежката патология и да подсигурим квалифициран медицински персонал.

През 2009г. по програма ФАР се създава Дневен център за деца с увреждания, който функционира и понастоящем, непрекъснато се развива и разширява.

След процеса на деинституционализация  грижата за децата е обособена в два основни блока:

Стационарен блок и Дневен център.

В Стационарния блок /с приоритетна медицинска грижа/ към момента се отглеждат 28 деца, повечето от които  са с особено тежки заболявания и увреждания. За тях се предоставя непрекъснато наблюдение и медицинско обслужване, съобразено с техните нужди.

В Дневния център се обособяват две групи деца на възрастов принцип- от 0 до 7 и от 7 до 18 г.

Предоставяни услуги и грижи:

Стационарен блок: Виж галерията

Дом за медико-социални грижи за деца Бузовград предоставя следните социални услуги за деца:

  • Прием и отглеждане на деца по Закона за закрила на детето
  • Дневна и почасова грижа за деца с увреждания от региона
  • Педагогическа и психологическа помощ за деца и семейства

При нас се лекуват, отглеждат, рехабилитират и възпитават 28 деца от различна възраст, с най- разнообразни съдби. Всички  настанените деца са със заболявания от спектъра на медицинската патология – детска церебрална парализа, хидроцефалия, микроцефалия, вродени малформации, генетични заболявания, съпътстващи дефицити в умственото развитие и др. Домът за медико – социални грижи за деца „Мария Луиза “ – с. Бузовград е лечебно заведение, създадено по чл. 5 от Закона за лечебните заведения. От създаването си е формиран  като Дом за увредени деца. Впоследствие се преобразува в Детска специализирана болница за деца с увреждания, а от 06 октомври 2000 г се приобщава към групата на домовете за медико-социални нужди.

Дневен център за деца с увреждания – ДЦДУ: Виж галерията

От 2009г. на територията на Дома е създаден Дневен център  с малък капацитет. Изграждането и финансирането на проекта е по програма ФАР. Центърът има основната цел да предлага високо специализирана грижа за деца от общността, които имат различни дефицити в развитието си.  Предлагат се: почасови услуги – работа с рехабилитатор, психолог или логопед, според нуждите на потребителите; целодневна грижа- напълно завършен цикъл на хранене, обучение, сън и почивка, свободни занимания.

Структура, материална база:

Лечебното заведение  в момента е структурирано в два основни сектора, всяко от които в отделна сграда:

Стационарен блок

Дневен център

Сградният фонд  и на двата блока е ремонтиран и реновиран. Наличната материална база е  съобразена с нуждите на настанените деца, предоставя не само отлични условия за живот и отглеждане, но така също и възможности за игри, отдих и забавления на открито.

Жилищните сектори са просторни, добре отоплени вентилирани.  Обособени са спални помещения, занимални, зала за хранене, кътове за игра и отдих.
Налични са прекрасни условия за рехабилитация,  кабинетите на рехабилитаторите са оборудвани  с всички необходими пособия, апаратура и модули. Прекрасна материална база подпомага работата на психолози, логопед и специален педагог. Виж галерията

На територията на ДМСГД има две площадки за игра и свободно време, едната от които е напълно обновена съвсем скоро с помощ на дарители от Германия. Виж галерията

Кухненски блок и перален сектор са снабдени с модерна техника и квалифициран персонал за да обслужват напълно нуждите на децата от ДМСГД. Виж галерията

Предоставяме на нашите потребители собствен транспорт /лек автомобил и микробус/, с които се извозват удобно деца както  от семействата до Дома, така и при нужда от консулт в други населени места.

Социални партньорства:
В дейността на ДМСГД имаме прякото партньорството на общински служби, неправителствени организации /НПО/ и на отделни хора, които не са равнодушни към качеството на живот и бъдещето на децата.
Бъдете наши сътрудници! Нека заедно да направим грижата и работата за доброто на децата общо дело!